Suuri järvi – Digersjön / Medusan lautta

Näyttämöteos ja installaatio

Suuri järvi – Digersjön pohjautuu Annatuuli Sainen uintipäiväkirjoihin syksystä 2021 tammikuuhun 2023. Teoksessa yhdistyvät teksti, liike, musiikki, ääni sekä installaatioteos Medusan lautta, joka on luotu esitystilaan.

Näyttämöteos on ajatusten virtaa, eräänlaista meditaatiota, läsnäolon ja poissaolon vaihtelua, se piirtää reitin, ehkä kartan maisemaan. Päällekkäin maiseman kanssa hahmottuvat päiväkirjan pitäjän kokemukset, arkiset toiminnat, havainnot. Ikään kuin ne piirtyisivät ihoon, tai veden kalvolle, samalla kun ne kirjoitetaan muistiin, päiväkirjan sivuille.

Järvi on ekosysteemi, se on ympäristöhistoriaa, lajien elämää, se on mentaalinen maisema, ajan kerroksellisuutta, aistien kokemusta, vuodenaikoja, se on elävä, syvä, vedenalainen maailma.

Teoksen nimessä ”Digersjön” viittaa järven vanhaan, alkuperäiseen nimeen: ”diger” on vanhaa ruotsin kieltä ja merkitsee ”suurta”.

Installaatio Medusan lautta rakentaa rinnakkaisen kertomuksen esityskokonaisuuteen. Se käsittelee ranskalaisen fregatti Medusan haaksirikkoa Afrikan rannikolla vuonna 1816. Théodore Géricault maalasi tapahtuman ja sen dokumentoinnin pohjalta ikonisen maalauksensa vuosina 1818-1819. Géricault ´n maalausta on tulkittu ihmiskunnan ja planeetan kohtalon esityksenä tai katastrofin kuvauksena, radikaalina yhteiskunnallisena kannanottona.

"Niin kuin pimeä energia työntää galaksijoukkoja poispäin toisistaan, ajatukseni hajaantuvat ja työntävät minua pois ulkoisesta maailmasta. Mieli ja keho väsyy kun painovoima ja pimeä energia taistelevat minussa. Olen pyrkinyt ajattelemaan, että omaa ajattelua, olemassaolon merkityskenttiä ja taitojaan voi elämän aikana loputtomasti laajentaa. Olen toistaiseksi taipuvainen ajattelemaan, että ajattelu sinänsä ei laajene, vaan siihen tarvitaan aistein havaittava kokemus olemassaolosta. Todellisuus koostuu enimmäkseen näkymättömistä kentistä, jotka limittyvät ja risteilevät toistensa läpi, kuten valveillaolon ja unen hämärät rajapinnat. Kaikki nämä kentät ovat laakeita ja ovaalin muotoisia. Ne liikkuvat kiertäen itsensä ympäri ja hengittäen spiraalissa, vetäytyen sisäänpäin ja samalla laajeten ulospäin. Historia on eri suuntiin risteäviä polkuja, joihin nämä ovaalit kentät sijoittuvat vaeltamaan ja virtaamaan."

Suuri järvi - Digersjön tekijät

 • Konsepti, päiväkirjatekstit, esiintyjä: Annatuuli Saine
 • Dramaturgia: Seppo Parkkinen
 • Musiikki, äänisuunnittelu, esiintyjä: Ilari Edelmann
 • Installaatioteos, lavastus: Erik Salvesen
 • Video: Mika Tertsunen
 • Studioäänitykset: Olli Kari
 • Valokuvat: Chris Senn
 • Kesto: 60 min
 • Tuotanto: Saine Ensemble

Medusan lautta tekijät

 • Suunnittelu, toteutus: Erik Salvesen
 • Dramaturgia: Seppo Parkkinen
 • Musiikki, äänisuunnittelu: Ilari Edelmann
 • Studioäänitykset: Olli Kari
 • Kertojaääni: Annatuuli Saine
 • Kesto: 15 min
Suuri järvi - Digersjön

"Ehkä kyky unohtaa onkin ihmislajille tyypillinen ominaisuus. Se on sekä armollinen lahja että tuhoava voima, joka tuottaa meille ja ympäröivälle todellisuudelle kärsimystä. Tiedostamme ja opimme kyllä asioita, mutta tietoisuutemme minästä estää meitä tulemaan tietoisiksi siitä, mitä emme ymmärrä. Kirjoitan myös itsestäni. Tunnen surua ja avuttomuutta siitä etten ymmärrä. Jos ja kun vapautta on nähdä asiat sellaisena kuin ne ovat, olen itseni vanki. Minäeläin nukkuu syvää unta. Minäeläin on horteessa."

Vedenalaiset - Sensing Water - Berörd av vatten

Intuitiivinen liike-, ääni- ja valokuvateos

Teos pohjautuu tanssija-koreografi Annatuuli Sainen ja kuvataiteilija Ulla-Maija Alasen välisiin keskusteluihin liittyen heidän suhteeseensa veteen, vedenalaiseen maailmaan ja sen kasvikuntaan.Vesistöistä muodostuu kaiken kattava keskinäisen riippuvuuden verkosto.

Ihmisen aistikokemuksien rinnalle nousee kasvien aistikirjo. Niillä on ainakin haju-, maku-,tunto-, kuulo- ja näköaisti. Ne kommunikoivat keskenään, tunnistavat sukulaisensa ja tuntevat kipua. Uusimpien tutkimusten mukaan niillä on myös muisti, eräänlainen hermosto ja tunteet.

Ulla-Maija Alanen on kuvannut Fiskarsin seudun metsäjärvissä yli kymmenen vuoden ajan ja tarkkaillut lummekasvien ponnistusta mutapohjasta ylös valoon, ja syksyllä niiden hidasta vajoamista pohjalle.

Annatuuli Saine on uinut Degersjön järvessä Fiskarsissa lähes 10 vuotta, ympäri vuoden. Vedenalaiset -teoksessa Annatuuli on pohtinut kinesteettisen empatian käsitettä, joka koostuu moniaistisesta havannoinnista ja kokemuksen jakamisesta:

"Taiteen merkitys kasvaa sen mahdollisuudesta lisätä omaa ymmärrystä ja tietoisuutta toisen kokemuksesta. Kyse on vuorovaikutuksesta.Tämä pätee kaikkien eliöiden välisiin suhteisiin. Todellisuus ja maailma ovat jatkuvassa liikkeessä, virrassa. Satunnaisessa ajassa ja paikassa ihminen pyrkii luomaan merkityksiä olemassaololleen. Vedenalaisessa maailmassa nuo ihmisen luomat määrittelyt ja merkitykset lakkaavat olemasta. Aika katoaa."

 • Koreografia ja tanssi: Annatuuli Saine
 • Valokuvateokset: Ulla-Maija Alanen
 • Äänimaisemat (sello): Hale Heikkilä
 • Puvustus: Anna Perez
 • Teoskuvat: Chris Senn
 • Videokuvaus: Mika-Juhani Tertsunen
 • Tuotanto: Saine Ensemble ja Onoma

Kantaesitys 12.6.2022 HIDDEN -aistien muodot Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan (Onoma) kesänäyttelyn yhteydessä Kuparipajassa.

 • Kesto: n. 45 min
Vedenalaiset

Vedenalaiset katkelma

Epilogue Rotterdam

”Haluaisin päästää irti mieltäni hallitsevista tarinoista.”

Näyttämöteoksen lähtökohta on Annatuuli Sainen opiskeluvuosissa, jolloin hän työskenteli hollantilaisen kuvataiteilijan Gijs Voskuyelin (1915-2004) mallina. Voskuyel oli syntyisin Haagista mutta asui pitkään Rotterdamissa ja toimi opettajana kuvataideakatemiassa (Academie voor Beeldende Kunsten).

Teoksessa Epilogue Rotterdam Annatuuli Saine asettuu kuvataiteilija Daniel Enckellin malliksi ja shibari-sidontaa harjoittavan Saara Kantasen sidottavaksi.

"Toisinaan ollessani mallina tein mielikuvamatkoja. Vaelsin eri värisissä maisemissa. Loin mielessäni vaikka punaisen maiseman. Kuvittelin millainen punaisen sävyillä laseerattu maisema olisi ja lähdin kulkemaan siihen. Vähitellen maisema muuttui, sai toisen värin. Lopulta aina päädyin valkoiseen maisemaan. Näillä matkoilla kului tunteja."

Esityksessä eletään yksittäisiä päiviä, tunteja ja hetkiä, jotka muodostavat lähtökohdan elämänmittaiselle reflektiolle. Se porautuu aktuaalisen nykyhetken kokemukseen mallin ja taiteilijan vuorovaikutuksessa, kun uusi teos saa muodon. Mallina oleminen nähdään suhteessa esiintyjyyteen ja retrospektiivisyyteen.

Epilogue Rotterdam pohjautuu koreografi Annatuuli Sainen ja dramaturgi Seppo Parkkisen käymiin keskusteluihin. Ajatuksellisesti tärkeitä ovat olleet esimerkiksi filosofit Seneca, Martin Heidegger, Quentin Meillassoux ja runoilija Eeva-Liisa Manner. Nämä keskustelut ovat luoneet yhteistyön lähtökohdan ja jatkaneet Annatuuli Sainen aiemmin trilogiassaan käsittelemiä taidefilosofisia ja poliittisia teemoja.

"Taiteilija on asettanut pystypeilin niin, että näkee sen kautta luonnoksen. Silloin tällöin hän asettuu peilin eteen tarkastelemaan siihen heijastuvaa kuvaa. Tänään taiteilija aloitti piirtämällä HB-lyiykynällä. Työskentely on äänetöntä ja hajutonta. Tauon jälkeen hän jatkaa luonnostelemalla öljymaali-balsamitärpätti-vernissa - liuoksella. Puhumme hetken sen tuoksusta. Asennosta tulee minulle mieleen shibari-sidonta. Puhumme Andromedasta. Katsomme kirjasta Rembrandtin barokkista maalausta ranteistaan kallionkielekkeelle sidotusta prinsessasta. Maalaus on maalattu 390 vuotta sitten. Daniel käyttää usein kauneus sanaa, kuten ”Iho on kaunista.””

Esityksen tekstiosuudet pohjautuvat Annatuuli Sainen päiväkirjoihin.

Teoksen elementtejä ovat tanssija, kuvataiteilija, liike, maalaus/piirros/luonnos, valo, ääni, musiikki, teksti/muistiinpano/päiväkirja/kirja, elokuva/valokuva, shibari-sidonta.

Millainen on yksittäisen päivän tai mieleenpainuvan hetken jättämä jälki? Millainen kokonaisuus voi muodostua näiden hetkien tai päivien jatkumosta? Mitä on aikalaisuus, meille yhteinen aika?

 • Konsepti ja käsikirjoitus, ohjaus, esiintyjä: Annatuuli Saine
 • Dramaturgia: Seppo Parkkinen
 • Kuvataide: Daniel Enckell
 • Shibari-sidonta: Saara Kantanen
 • Lyhytelokuvat: kuvaussuunnittelu, kuvaus ja editointi: Mika-Juhani Tertsunen
 • Valosuunnittelu: Tarja Ervasti
 • Äänisuunnittelu: Olli Kari
 • Graafnen suunnittelu: Susanna Raunio ja Sakari Männistö (Letterpress House)
 • Kuvat: Christopher Senn
 • Puvustus ja rekvisiitta: Annatuuli Saine ja Daniel Enckell
 • Tuotanto: Saine Ensemble

Tekstissä on käytetty katkelmaa Jusa Peltoniemen novellista Rotterdam (Naisihmisiä, WSOY, 2001) sekä Viktor E. Franklin teoksesta Tarkoituksellinen elämä (suom. Matti Stén ja Raija-Leena Stén, Otava, 1986). Esityksessä on käytetty musiikkina: Johann Sebastian Bach, kantaatti Ich habe genug (BWV 82). 1. Aria. Matthias Goerne, Freiburger Barockorchester, johtajana Gottfried von der Goltz.

"Vapautta on, että näkee maailman sellaisena kuin se on. Synnymme rakastamaan ja olemaan rakastettuja, kytkeytymään toisiin ihmisiin ja jakamaan maailman heidän kanssaan. Minuus rakentuu dialogissa muiden kanssa. Monologi tulee todeksi dialogissa."

 • Kesto: 60 min
Epilogue Rotterdam

Epilogue Rotterdam katkelma

"Työllistän muistiani opettelemalla laulujen sanoja. Keskityn ääntämiseen, hiljaa mielessäni. Es ist ja ganz gleich wen wir lieben – und wer uns das hertz einmal bricht – wir werden vom schieksal getriben - und das ende ist immer verzicht – wir glauben und hoffen und denken - das einmal ein wunder geschieht – doch wenn wir und dan verschenken -ist es das alte lied. Rotterdamissa olivat vielä kolmekymmentä vuotta sitten toisen maailmansodan pommitusten jälkeiset rakennustyöt kesken. Kaikkialla kaupungissa kohosivat raunioista nostokurjet ja pyörittivät äänettömiä päitään. Radiosta, taustalla kuuluu laulua. Se on Johann Sebastian Bachin kantaatti Ich habe genug. Kaikki asettuu hetkeksi kehyksiin."

Kapsäkki Kabaree - Le petit Cabare

Chanson - Tango - Schlager - Vanha kotimainen iskelmämusiikki

Musiikki- ja tanssiesitysten lomassa kuullaan tarinoita ja anekdootteja ranskalaisen Edith Piafin, ruotsalaisen Zarah Leanderin, itävaltalaisen Lotte Lenyan ja suomalaisen Maire Ojosen elämästä. Näiden laulajien tunnetuksi tekemien laulujen myötä yleisö viedään aikamatkalle vanhaan Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Argentiinaan.

Le Petit Cabaree eli pieni kabaree mahtuu yhteen matkalaukkuun, joka on aina valmiiksi pakattu. Matkaan voidaan lähteä lyhyelläkin varoitusajalla, kutsuttuna tai jopa kutsumattomana. Esityksen voi tilata juhliin, Show & Dinner tapahtumapakettina illanviettoihin, pikkujouluihin tai sen voi järjestää pop up -toimintana, jossa yleisön voi osallistaa mukaan yhteislaululla, arvoituksilla ja tanssien. Ohjelmisto räätälöidään asiakkaan mahdollisten toiveet ja erilaiset yleisöt huomioiden. Esitys sopii erinomaisesti myös hoivakoteihin ja palvelutaloihin.

Annatuuli Saine on tanssija, laulaja ja esiintyjä . Hän toimii myös paikallisoppaana Fiskarsin ruukissa LänsiUudellamaalla. Le Petit Cabare on syntynyt kiinnostuksesta ja rakkaudesta historiaan, kieliin ja vanhaan iskelmämusiikkiin. Esityksissä häntä säestää muusikko Kalevi Reinikainen (harmonikka). Esityksiä on mahdollista tilata myös useamman muusikon kokoonpanolla

 • Kuvat: Chris Senn ja Mika Tertsunen
 • Kesto: 30–⁠90 min

Kesto määräytyy tilaajan toiveesta.

Le Petit Cabare

Luonasi oli aina niin ihanaa
Hos dig var det alltid så skönt
Bei dir war es immer so schön

Ruukkikabaree 2


Musiikkia ja tanssia, kieltolakeja, tanssikieltoja, poikkeusoloja ja kokoontumisrajoituksia sekä paikallista historiaa maailmansotien myllerryksissä viime vuosisadalla – mitkä olosuhteet kuulostavat tutuilta myös 2020-luvun maailmassa.

Musiikki- ja tanssiesitysten lomassa kuullaan tarinoita ja anekdootteja espanjalaisen Federico Garcia Lorcan, ranskalaisen Edith Piafin, ruotsalaisen Zarah Leanderin ja suomalaisen Maire Ojosen elämästä sekä Suomen ja Euroopan historiasta vuosilta 1922–1945. Näiden laulajien tunnetuksi tekemien laulujen myötä yleisö viedään aikamatkalle vanhaan Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Argentiinaan.

Kabaree on viihteen muoto, joka yhdistää musiikkiteatteria ja komediaa. 1800-luvun loppupuolella kabareissa viihtyivät sekä rikkaat että työväenluokka. Hinnat olivat edullisia ja monikulttuuristen ja toisinaan yhteiskunnallisia ilmiöitä kommentoivien esitysten ohella sai syödä ja juoda. Tästä perinteestä lähtee myös Ruukkikabaree Fiskarsin työväen salonkiorkesterin tahdissa!

Fiskarsin Työväen Salonkiorkesteri:

 • Laulu ja tanssi: Annatuuli Saine
 • Kitara ja huilu: Iiro Ollila
 • Harmonikka: Kalevi Reinikainen
 • Kontrabasso: Lassi Kari
 • Viulu: Hermanni Yli-Tepsa
 • Käsikirjoitus, ohjaus ja esiintyjä: Annatuuli Saine
 • Laulujen ohjaus: Pia Freund ja Taina-Maaria Rautasuo
 • Puvustus: työryhmä
 • Kuvat: Mika Tertsunen ja Chris Senn
 • Tuotanto: Saine Ensemble
 • Kesto: 90 min
Ruukkikabaree 2

Fiskars Moulain Noir

Ruukkikabaree

"Tositarinoita ja historiallista hölynpölyä Fiskars-joen varrelta"

Historia on kabareeta! Ruukkikabaree on musiikkia, tanssia ja Fiskarsin paikallishistoriaa yhdistävä teos, jossa eurooppalainen taidemusiikki peilaa ruukin 370-vuotista historiaa.

Musiikki- ja tanssiesitysten lomassa kuullaan tarinoita ja anekdootteja Fiskarsin ruukin, Itämaan ja autonomian ajan Suomen historiasta. Musiikki välittää myös ruukin monikulttuurista historiaa: teoksen klassisen laulumusiikin kieliä ovat kahden kotimaisen lisäksi italia, saksa, ranska, englanti, espanja ja venäjä.

Kabaree on viihteen muoto, joka yhdistää laulua, teatteria ja komediaa. 1800-luvun loppupuolella kabareissa viihtyivät sekä rikkaat että työväenluokka. Hinnat olivat halpoja ja monikulttuuristen esitysten ohella sai syödä ja juoda. Tästä perinteestä lähtee myös ruukkikabaree Fiskarsin Lukaalissa, missä esityksen aikana on juoma- ja tapastarjoilua yhteistyössä paikallisen ravintoloitsijan ja ruoka-artesaanien kanssa.

 • Käsikirjoitus, koreografi-tanssija ja paikallisopas: Annatuuli Saine
 • Ohjaus: Kati Outinen
 • Tekstidramaturgia: Jusa Peltoniemi
 • Musiikillinen dramaturgia ja piano: Gustav Nyström
 • Bassobaritoni: Georgij Babitzin
 • Sello: Hannu-Pekka Heikkilä
 • Kontrabasso: Lassi Kari
 • Kitara: Iiro Ollila
 • Puvustaja-ompelija: Saara Kantanen
 • Kuvat, videot, esityksen dokumentointi ja valot: Mika Tertsunen
 • Videolla esiintyvä paikallisopas: eläkeläinen Pirkko Hakola
 • Kesto: 120 min
Ruukkikabaree

Kaikki virtaa

3 kohtausta matkan varrelta • 1. Arbos - Puun monologi

 • 2. Prayer – Rukous

 • 3. Stream – Virta

Kaikki virtaa on paikkasidonnainen tanssi- ja ympäristötaideteos, joka toteutetaan kulloisenkin esityspaikan lähtökohdista. Teos sisältää kolme kohtausta. Esityksen toteuttamiseksi tarvitaan puu, puisto, tuoli ja joki. Teoksen kokonaiskesto on 45-60 minuuttia, riippuen välimatkoista puulta puistoon ja joelle. Yhden naisen esitys sisältää puhetta, tanssia ja teokseen sävellettyä musiikkia, joka esitetään äänitallenteelta tai live-musiikkina.

Kaikki virtaa teoksen ensimmäisessä kohtauksessa ”Arbos – puun monologi” maailmaa katsotaan puun näkökulmasta: Korkealta näkee kauemmaksi. ”Rukous” -nimisessä toisessa kohtauksessa katse kääntyy sisäänpäin ja pohtii ihmisen suhdetta luontoon ja luopumiseen. Kolmas kohtaus ”Virta” koskettelee kuolemaa ja sen hyväksymistä. Siinä henkilökohtainen kokemus laajenee yleiseksi ja yksityinen yhteiseksi. Irti päästämisen ohella teoksen teemat käsittelevät muutoksen psykologiaa, taistelua pelon ja epätietoisuuden kanssa. Koreografia kuvaa järkytystä, kieltämistä, kaupantekoa todellisuuden kanssa ja lopulta surun hyväksymistä. Esitys johdattaa katsojansa tasapainoon ja rauhaan.

 • Koreografia ja tanssi: Annatuuli Saine
 • Käsikirjoitus (Puun monologi): Kati Outinen ja Annatuuli Saine
 • Musiikki: Laura Airaksinen (Virta), Olli Kari (Prayer)
 • Puvustus: Rutsuko Sakata ja Deepa Panchamia
 • Kuvat: Ulla-Maija Alanen ja Mika Tertsunen
 • Kesto: 45–60 min
Kaikki Virtaa

Stream - Virta, katkelma

5 Easy Pieces

 • Scene 1: All my Shoes

 • Scene 2: The Last Waltz

 • Scene 3: A Chair - Choreographer’s Monologue

 • Scene 4: A Prayer - Rukous

 • Scene 5: The Next Day - Aamu

 • Koreografia ja tanssi: Annatuuli Saine
 • Musiikki: Lacrimosa, D. Shostakovich, Olli Kari (Rukous, Aamu)
 • Puvustus: Deepa Panchamia, Anna Pérez
 • Video: Sami Hagelberg
 • Valaistus: Anssi Ruotanen
 • Tuotanto: Saine Ensemble
 • Valokuvat: Jefunne Gimpel
 • Kesto: 60 min

Kiitokset: Karjaa Art Night 2018, Raaseporin kaupunki, Sophie von Julins stiftelse, Fiskars Village

Suolaulu - Songs from Fenland

Suomen suot ja myytit inspiroivat Saine Ensemblen kutsumaan yhteistyöhön ilmakehä-, suo- ja metsäekologian tutkijoita, näyttelijä-ohjaaja Kati Outisen ja räppäri Palefacen. Musiikkia, tiedettä ja tanssia yhdistävä hanke on puheenvuoro paitsi pyhyyden kokemisen erilaisista muodoista, myös siitä, miten juuri ihmisten arkaainen pyhyyden tunto on suojellut ympäristöä tuhoutumasta.

Vuonna 2017 käynnistyneen hankkeen tarkoitus on aktivoida yhteiskunnallista keskustelua Suomen soiden tilasta ja merkityksestä.

Suot ovat kansallisaarre ja osa suomalaista sielunmaisemaa. Hanke etsii suomalaista identiteettiä myyttiseltä suolta ja päivittää ihmisen ja suon suhdetta 2000-luvulle. Projektissa kirjaimellisesti painutaan suolle tanssimaan, keskustelemaan ja kokemaan suomaisemaa yhteisesti.

SuoLaulu yhdistää monialaisesti tanssia, musiikkia, rap-lyriikkaa sekä dokumenttija taide-elokuvaa lähtökohtinaan suomaisema, ympäristötutkimus, soihin liittyvät myytit ja muinaishistoria.

Esityksiä mm. SuoLaulu -monitaiteinen ympäristötapahtuma Siikanevalla, Pirkanmaalla 28.-29.9.2017. Opastettu taidematka Siikanevan suolle. Osa kansainvälistä Carbon Cycling in Boreal Peatlands and Climate Change II workshop -ohjelmaa.

 • Konsepti, käsikirjoitus, koreografia ja tanssi: Annatuuli Saine
 • Rap-lyriikka ja esiintyjä: Paleface
 • Käsikirjoitus, dramaturgia ja esiintyjä: Kati Outinen
 • Elokuva- ja dokumenttiohjaus, kuvaus ja leikkaus: Mika Tertsunen
 • Tanssi: Antti Seppänen
 • Musiikin sävellys ja sovitus: Olli Kari
 • Äänitekniikka: Sami Wirkkala
 • Naamio: Anne Wirkkala
 • Puvustaja: Saara Kantanen
 • Tuotanto: Saine Ensemble

Rule of Capture

 • I The Beginning

 • II Fallen

 • III Alecto

”Rule of Capture” -trilogian inspiraationa toimivat kivet ja meteoriitit sekä niiden sisältämät malmit ja mineraalit.

Termi ”Rule of Capture” -viittaa kaivoslakiin ja valtausoikeuteen liittyvään käsitteeseen ”se saa, joka ehtii”. Taiteen keinoin teos pohtii vallankäytön rakenteita, omistajuutta sekä ihmiskunnan oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa kasvi- ja kivikuntaan. Kenellä on oikeus luonnonvaroihin ja millä ehdoilla?

I

Trilogian ensimmäinen osa ”The Beginning” kertoo planeetallamme syntyneistä kivistä, niiden olemuksesta, painovoiman vaikutuksesta sekä ihmisen ja kivien suhteesta. Teoksen maisema on hylätty kuparikaivos.

Kaikki liike perustuu painovoimaan ja siirtää myös kiviä. Koreografiassa tutkitaan kiven liikettä, syntyä ja olemusta sen puristuessa itsekseen aikojen kuluessa. Tanssija muuttuu yhdeksi maiseman ja kivien kanssa.

II

Trilogian toisen osan lähtökohta on meteoriitti eli mytologinen langennut enkeli, ”FALLEN angel”. Enkeli on taivaalta pudonnut kivi, josta kuoriutuu avaruuden äärettömyydestä pois heitetty, lentotaitonsa ja valtansa menettänyt olento. Matkallaan se on kadottanut muistinsa. Fallen muistuttaa hahmona enkeliä, lepakkoa ja lohikäärmettä. Se tutustuu planeetta maahan, uuteen ympäristöönsä ja olomuotoonsa siellä. Pimeyden jälkeen se oppii näkemään, kävelemään, löytää häntänsä ja muistaa menneisyytensä. Se luo itsensä uudestaan.

III

Rule of Capture trilogian viimeinen osa ”ALECTO” jatkaa Fallen Angelin tarinaa. Kolmas henkilöhahmo on antiikkiin viittaava myyttinen raivotar Alecto. Hän on Gaean tytär, joka syntyi Uranuksen verestä, kun Cronus kastroi tämän. Hänen tehtävänsä on rankaista ihmisiä moraalirikoksista. Elokuva kertoo hänen kasvamisestaan tehtäväänsä. Alecto muistuttaa August Strindbergin Uninäytelmän Indran tytärtä, joka kokee myötätuntoa ihmistä kohtaan toteamalla: ”käy ihmistä sääli”. Alecto ei tunne edes myötätuntoa. Kumpikaan, Alecto tai Indran tytär, eivät ole ihmisiä, eivätkä jumalaisia olentoja. He ovat taivaasta maailmaan lähetettyjä viestinviejiä ja maailman tarkkailijoita.

Viimeisen osan puvustuksessa nähdään Alecto piiska kädessään ja hiukset eläviä käärmeitä kihisten. Puku muistuttaa myös Englantia 1500-luvulla hallinneen kuningatar Elisabeth I:n jäykkää, majesteetillista sekä maallista valtaa pönkittävää tyyliä.

Tanssin eri genret trilogiassa ovat nykytanssi- ja baletti sekä flamenco. Liike-estetiikassa on viitteitä myös burleskiiin ja voguing -tyylilajiin. Koreografiassa poseerataan ja pysähdytään asentoihin, jotka ovat saaneet vaikutteita muotilehden kuvista ja malleista.

Hahmon kuoriutuminen, avautuminen ja kasvu muistuttaa eliömaailmasta tuttua sudenkorentoa ja sen muuntumista toukasta aikuiseksi. Kyseessä on Alecton kasvutarina. Korkeimmalle päästyään hän ottaa tilan haltuunsa asenteella ”Rule of Capture” – eli se saa, joka ehtii ensin.

Alecto ja viettelemisen taito

Kun Alecto lähtee, mitä jää? Seurasin Alecton jälkiä puolitoista vuotta. Harjoittelin hänen tapaansa liikkua, ymmärsin miten hän ajattelee ja tuntee. Olemme ottaneet toisiamme kädestä kiinni ja hypänneet pimeyteen, oppineet näkemään, kärsineet ja vihdoin – lähteneet yhdessä lentoon. Näin minulle kävi myös edellisen esittämäni hahmoni, Fallenin, kanssa. Think – Feel –Do, eli opiskele kohteesi, etsi tietoa, harjoita taitoa ja seuraa ajatusketjuja – tunnista ja sijoita tunteiden lähtökohdat ja maadota ne – valjasta taitosi, eletty elämä ja kokemukset ja toimi.

Alecton ja Fallenin hahmoihin ja heidän sisäiseen kamppailuunsa sukeltaminen on ollut eräs rankimmista ja myös viettelevimmistä prosesseseista tanssitaiteilijan urallani. Mikä on Alecton päätelmä maailman menosta? Haen vastausta Alecton asuinsijoilta, Tartaroksesta, Antiikin helvetistä. Fuurioita (lat.), kuten Alecto, kutsuttiin Kreikassa Erinyksiksi. Sillä nimellä heidät tunnetaan parhaiten Aiskhyloksen draamasta Agamemnon. Siinä Erinykset lopulta vahtavat nimeä ja muuttuvat Eumenideiksi – suopeatahtoisiksi. Mutta mitä tekee meidän Alectomme? Muuttuuko hän hyväntahtoiseksi? Vastaus jää avoimeksi. Minua kiinnostaa tietämättömyyden liminaalitila. Sen kestäminen ja sietäminen. Se on mielentila, kun istuu odotushuoneessa ja odottaa omaa vuoroaan. Vastaanottoaikaa ei etukäteen ole ilmoitettu ja istut tietämättömänä: onko kyseessä kasvain ja onko se hyvä- vai pahalaatuinen? Sitä voisi kutsua myös myrskynsilmäksi, hirmumyrskyn keskelle muodostuvaksi tyyneksi alueeksi.

”Rule of Capture” -trilogian alussa tuntemattomalla planeetalla puristui ja tiivistyi aikojen kuluessa rautamalmia sisältävää kivimateriaalia, joka sinkoitui meteoroidiksi. Ilmakehään tultuaan se syöksyi maahan ja muuttui langenneeksi enkeliksi. Avuton Fallen syntyy uudelleen ja siitä kuoriutuu sensuelli yöeläin, joka päivänvalossa räpyttelee silmiään. Se muistuttaa lohikäärmettä, lepakkoa ja sudenkorentoa. Lopulta Fallen kääriytyy meteoriitin häntäänsä ja vetäytyy, syntyäkseen uudelleen Alecton hahmossa.

Alecto tarkkailee ihmisten toimia kiviplaneetta Maassa. Ihmiskunnan hybris, ylimielisyys maata, luontoa ja toisiaan kohtaan herättää Alectossa raivoa ja vihaa. Samalla hän ehkä kokee hitusen myötätuntoa onnetonta ja itsekeskeistä ihmistä kohtaan. Kenties vain hyvin vähän, koska lopulta Alecto vaunuineen ja piiskoineen poistuu. Jättääkö hän jälkeensä elpiksen, toivon?

”Rule of Capture” vaatii epilogin. Matka jatkuu kohti ei-olevaa, tyhjää tilaa. Paikkaan nimeltä “Nothingness.”

Nothingness is the state of being nothing, the state of nonexistence of anything, or the property of having nothing

Lopuksi lainaan Diogenesta: Pelottomuus on Jumala – Tunnottomuus on Kuolema – Hyvä on saavutettavissa – Kauhu on kestettävissä

Alecto

The Beginning katkelma

Fallen katkelma

Puheet, Annatuuli Saine

Tanssiva Meteoriitti 2023

Esipuhe

-If you´re going through hell, keep going-

Näin kirjoitti Winston Churchill. Hänet tunnetaan merkittävästä roolistaan poliitikkona ja Britannian pääministerinä toisen maailmansodan aikana. Hän oli myös ammattisotilas. Hän ymmärsi kokemuksellisesti liikkeellä olemisen sekä ajattelun, päätöksenteon ja vastuun ottamisen yhteyden ja merkityksen.

Älä siis jää tuleen makaamaan.

Ajattelen sen merkitsevän toimintaa, jolla on tavoite ja päämäärä jotka ovat yhteydessä omiin arvoihimme. Se on läsnäolevaa liikettä. Se on kuuntelemista koko olemuksellamme. Liikettä ohjaa toivo, pyrkimys itsenäiseen ajatteluun ja älyllinen viattomuus. Mitä muuta meillä lopulta on kuin tämä hetki, oma kehomme kokemuksineen, muisti ja omatunto.

-Speak peace in a world of conflict, what you say next will change your world-

Nonviolent Communication -prosessin kehittäjä psykologi Marshall B. Rosenberg on myös todennut että olemme vaarallisia silloin, kun emme tiedosta vastuuta omasta käytöksestämme, ajatuksistamme ja tunteistamme. Avoin ja moni-arvoinen keskustelu on ainoa tapa saavuttaa eettisesti ja inhimillisesti kestäviä ratkaisuja. Arvostan ja kunnioitan kaikkia erilaisia valintoja, joita ihminen on oman sisäisen pohdinnan ja harkintansa jälkeen tehnyt. Se on rikkautta, elämänkirjoa. Voimme olla yhdessä ja rakentaa tulevaisuutta, vaikka koemme maailman eri tavoin, omien kokemustemme pohjalta ja oman historiamme kannattelemina. Tärkeintä on yhteyden ylläpitäminen, vuorovaikutustaidot ja aito, myötätuntoinen kuunteleminen.

Taiteella on mahdollisuus lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta toisen kokemuksesta. Taide voi herkistää meidät kuuntelemaan ja olemaan läsnä.

Kyse on vuorovaikutuksesta ja erilaisten näkemysten kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä. Työni on nähdä haavoissa valo ja osoittaa kauneutta säröissä. Tehtäväni on ohjata katsoja katsomaan kuuta, ei sitä osoittavaa sormeani. Sen sijaan että fatalistisesti hyväksyisimme varjot päällämme, meidän tulisi olla uteliaita ja ymmärtää mistä varjot tulevat. Työni on osoittaa kaiken moninaisuus voitoksi, jopa elinehdoksi.

Tanssi ja liike on sanatonta viestintää.

Tanssin ja esittävän taiteen ammattilaisena minua kiinnostaa erityisesti kinesteettinen empatia. Se koostuu moniaistisesta havainnoinnista, siinä kehon liikekieli puhuttelee, liikuttaa ja on dialogissa ympäristönsä kanssa. Ihmisen elinympäristön lisäksi tarkoitan myös muuta eläinkuntaa ja kasvikuntaa. Kyse on kaikkien ekosysteemien vuorovaikutuksesta ja keskinäisestä riippuvaisuudesta.

Todellisuus ja maailma ovat jatkuvassa liikkeessä, virrassa. Vain muutos on pysyvää.

Satunnaisessa ajassa ja paikassa ihminen pyrkii luomaan merkityksiä olemassaololleen. Se on inhimillistä. Toisin sanoen, se tekee meistä ihmisen ja eroittaa muista lajeista. Haluaisimme olla merkityksellisiä, tärkeitä ja korvaamattomia.Vain ihmisolento ajattelee, että maailmaa on rakennettu häntä varten. Jos ihmiskunta ja sen yksilöiden ja ryhmien välinen viestintä olisi järjestäytynyt kuten kasvikunta, meillä ei olisi tämän ajan globaaleja ongelmia ja ilmastokriisiä nykyisessä mittakaavassa.

Monimuotoisuus on kaiken olevaisen ja elollisen perusta.

Monimuotoisuus on verkosto. Se ulottuu kaikkeen ja on läsnä kaikessa: ekosysteemeissä, inhimillisessä kulttuurissa, ajattelussa ja sen ilmenemismuodoissa. Monimuotoisuus, diversiteetti mahdollistaa myös sananvapauden, mielipiteenvapauden, uskonnonvapauden ja vapauden liikkua. Tiedämme, että juuri nyt maapallon yli pyyhkii kuudes sukupuuttoaalto. Biodiversiteetti on vakavasti uhattuna. Myös ihmisyys on uhan alla, kun kriittinen ajattelu ja vallitsevan totuuden kyseenalaistaminen tuomitaan yksilön itsekkyydeksi. Minuus rakentuu aina dialogissa muiden kanssa, ihmisten, luonnon ja rakennetun ympäristön.

Kuka määrittelee mikä on oikein, väärin, hyvää tai pahaa?

Marshall Rosenberg kirjoittaa että elämästä vieraannuttava vuorovaikutus kumpuaa hierarkioista, hallitsemismallille perustuvista yhteiskunnista, joissa isoja ihmisjoukkoja hallitsevat muutamat, asemastaan hyötyvät yksilöt. Maailma tulisi pyrkiä näkemään sellaisena kuin se on. Mutta meille luodaan narratiivia, johon kaikille on valmiiksi kirjoitettu rooli. Kerrotaan, että vaarat ja viholliset tulevat oman yhteisömme ulkopuolelta. Ihminen on laumaeläin ja hakee luonnostaan turvaa ryhmästä tai yhteisöstä. Ihmiset haluavat olla toisilleen hyödyksi ja elää sopusoinnussa ympäristönsä kanssa kun se tapahtuu vapaaehtoisesti. Vallankäyttäjät eivät luota tähän ihmisen luontaiseen pyrkimykseen hyvään. Hierarkkinen ja keskitetty hallitsemismalli perustuu kontrolliin, pelotteluun ja syyllistämiseen: jos et tee oikein sinut eristetään ja sinua rangaistaan. Minä en tiedä yhtään tapausta, en henkilökohtaisessa elämässäni tai ihmiskunnan historiassa, että uhkailulla, pelottelulla ja pakottamisella olisi saatu aikaan mitään hyvää.

Onko aika, jota elämme poikkeuksellisen itsekästä?

Ehkä egoismin määrä ihmiskunnassa on vakio kaikkina aikakausina, sillä ihmisen perimä pyrkii turvaamaan jatkuvuutensa. On tärkeää että hyväksymme ihmisessä olevan itsekkyyden. Näin voimme tunnistaa itsekkyyden lähtökohdat ja motiivit. Terve ja hyväksyvä itsekkyys on itsenäisyyttä. Itsenäinen ihminen kysyy että kuka minä olen?

Tiede, usko ja toivo kulkevat käsi kädessä. Ja kaikista suurin on rakkaus.

Ajattelen, että on tärkeää pyrkiä ymmärtämään asioita ja ilmiöitä niiden monimutkaisuudesta ja ristiriitaisuuksista huolimatta. Ankkuroidun faktoihin pohtiessani kysymyksiä mitä ja miksi tai mikä on syy ja mikä seuraus. Uskon tieteeseen ja tutkimukseen, joka kyseenalaista totuuksia, keskustelee erilaisista mahdollisuuksista, vertailee ja arvioi tinkimättömästi. Uskon tieteeseen ja taiteeseen, joka on taloudellisesti riippumatonta ja monialaista. Toivon, että tieteentekijät keskittyvät tutkimukseen jota ohjaa inhimillinen uteliaisuus. Uskon tieteen asiantuntijoihin kun he ymmärtävät oman rajallisuutensa ja ovat valmiit ottamaan vastuun, ja tarvittaessa, myöntämään erehtyneensä. Tätä toivon meille kaikille sillä erehdyksistä oppii ja moka voi olla lahja.

Saamme jatkuvasti informaatiota ja tietoa. Tieto muuttuu viisaudeksi vasta sitten, kun sitä arvioidaan historian jatkumossa ja osana omaa henkilökohtaista kokemusta. Ajattelen, että tiedon arviointi ja totuuden pohdiskelu kuuluvat jokaisen ihmisen vastuulle ja velvollisuuksiin. Meidän on ponnisteltava ymmärtääksemme ympäröivää todellisuutta ja osaamme siinä.

Toivon, että myös tulevaisuudessa ihmiskunnan pitkäjänteisellä työllä ja historian kokemuksien opettamana laaditut lait ja niissä säädetyt perusoikeudet ovat turvanani kun pyrin yksilönä tekemään oikeita ja viisaita valintoja ja ratkaisuja. Martin Luther King Jr. on sanonut että sivistyneessä yhteiskunnassa jokaisen kansalaisen velvollisuus on noudattaa oikeudenmukaisia lakeja. Mutta samalla jokaisen kansalaisen velvollisuus on jättää epäoikeudenmukaiset lait noudattamatta.

Pyrkimykseni on ymmärtää ja pitää yllä ihmettelyä, iloita ja olla kiitollinen elämästä. Olen taiteilija ja inhimillisten ilmiöiden kokemusasiantuntija. Tavoitteeni on toimia oikeudenmukaisesti ja tehdä elämääni koskevia valintoja viisaasti, perustellusti ja epäitsekkäästi.

Joku on sanonut, että jos haluaa ymmärtää tekstiä, pitää tulkita. Tämä koskee myös itseä ja itsen suhdetta maailmaan, osana sitä. Se, miten tulkitsemme ympäröivää todellisuutta on osa inhimillistä kulttuuria. On pysyttävä liikkeellä. Vaellan ajatuksissani. Vaellan avoimin mielin alati muuttuvassa maailmassa.

Tanssiva meteoriitti 2021

Art Matters keskusteluiden alustuspuheenvuoro

Art-Arte- Ars longa – vita brevis. ”Ars” on taitamista -taitoa. Lääkäri Hippokrate sen sanoi: ”Elämä on lyhyt, taito pitkä, tilaisuus pakeneva, kokeilu vaarallinen, arvostelu vaikea.

Taito on oppimisen, kokemuksen ja harjaantumisen avulla saavutettua taitamista, osaamista ja johtopäätöksiä. Eri ammateissa osaaminen on tiettyjen tietojen ja taitojen hallintaa, joka saavutetaan pitkäjänteisellä työllä, harjoittelulla ja muodon hallinnalla.

Sivistyssanakirjan mukaan taide on merkityksellisinä pidettäviin aistipohjaisiin elämyksiin tähtäävä luovaa toiminta ja sen tulokset vaativat työtä, taitoa, taituruutta ja muodon hallintaa. Tiede on ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden kriittistä ja järjestelmällistä tutkimista. Tietojen jäsentäminen kokonaisuuksiksi vaatii kokeilua, kriittistä arviointia, tiedon kokoamista ja muodon hallintaa. Pohdin että oppiminen sekä tiedon, taidon ja tieteen välittäminen ja jakaminen vaativat ennenkaikkea innostunutta, ennakkoluulotonta ja avointa mieltä.

Tieteen ja taiteen ero on, että taide on vapaa totuuden pakosta kun taas tieto etsii totuutta.

Sekä tiede että taide tarvitsevat myös huokoista aikaa, joutenoloa. Oivallukset ja synteesit eivät synny kiireessä.

Taiteilijana liikun todellisuuksien välissä. Art matters -keskusteluiden lähtökohta on pohtia monialaisesti olemassaolevaa tai käsitystämme siitä, mikä on todellisuutta, olemassa olevaa ja mistä tietoisuutemme koostuu.

Luonto on maaperä, vesi- ja ilmakehä kasveineen ja eläimineen. Tämä on oleellinen tieto.

Jean-Jacques Rousseau oli 1700-luvulla sitä mieltä, että luonto on hyväksi ihmiselle ja että yhteiskunta on rappeuttanut ihmisen. Rousseau oli filosofi, säveltäjä ja kirjailija -siis taiteilija. Hän oli myös sitä mieltä, että kansan tahtoa edustaa parhaiten suora kansanvalta, johon voisi päätyä vain pienissä valtioissa. Siispä monimuotoisuus, monialaisuus, monikulttuurisuus ja vallan hajauttaminen. Toivotonta utopiaa ajassamme? Vai onko mahdollisuutemme ja toivomme joutenolossa, joutavien pohdiskelussa ja joutomailla (urban exploring). Ne ovat ihmisen hylkäämiä ja ei hyötykäytössä olevia, maa-alueita. Sillä siellä viihtyy monipuolinen ja lajistoltaan poikkeava eliöstö.

"Ihmismieli on rinnasteinen ekosysteemiin." kirjoittaa Gary Snyder: Deep ecology - Inhimillisen mielen ekologiassaan ja jatkaa: ”Luonto ei ole hyvä tai paha. Se on. Luonnosta ei voi tehdä normia, sääntöä tai mittaa."

Luonnosta, ihmismielestä ja vuorovaikutuksesta puheenollen. Painovoima eli gravitaatio, luonnonilmiö, jossa massaiset kappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Tämän suuruus sekä voima riippuu kappaleiden massoista ja etäisyyksistä. Eikö tätä teoriaa voi soveltaa myös inhimilliseen kanssakäymiseen, muistiin ja kokemaamme todellisuuteen. Aika-avaruus kaareutuu yllemme.

Olemmeko keikahtaneet auttamattomasti kadotukseen ja lopun alun puolelle? Elämmekö aikaa valmistautuen maailman loppuun ja mikä on maailman loppu meidän todellisuudessamme? mikä loppuu? Miten tietoisuutemme jäsentyy? Tavoitteita muuttamalla voimme muuttaa tuntemuksiamme. Psykologi Marshall Rosenberg kirjoittaa kirjassaan Nonviolent Communication: A language of Life että se, mitä sanot seuraavaksi muuttaa maailmasi. Hän oli myös hyvin tietoinen Mahatma Gandhin sanoista: ” Mitään muutosta ei tapahdu, ellemme itse ole se muutos, jonka haluamme nähdä maailmassa.”

Martin Heideggerin mukaan olemassaolossaan ihminen on heitetty maailmaan. Hän on sekä vapaa että pakotettu valitsemaan olemuksensa ja arvonsa.Tästä ristiriidasta syntyy ahdistus "angst".

Eksistentialismi korostaa yksilön kokemuksen ainutlaatuisuutta ja vastuuta luoda merkitys omalle elämälleen. Omaan ajatteluuni punoutuu 30 vuoden ajalta kohtaamiseni kuolleiden Soren Kiergegaardin ja Friedrich Nietzschen kanssa. Heidän ajattelunsa on oleellinen osa 1900-luvun mannermaista filosofiaa. Siihen voin kiinnittyä, tai ainakin joskus hetkeksi ankkuroitua. Toisinaan ajattelen että, vallitsevat arvot ja käsitykset olemme luoneet lähinnä pyrkimyksenämme piilottaa elämän merkityksettömyys ja oma tylsämielisyytemme ja laiskuutemme.

Ei ihme miksi minua viehättää absurdi kirjallisuudessa ja teatterissa. Minulle absurdi on lähempänä todellisuutta kuin niin sanottu realismi. Olen postmodernin ajattelun ja oman aikani lapsi.

Lainaus käsikirjoittamastani monologi-teoksesta Epilogue Rotterdam. Teos pohjautuu minun ja dramaturgi Seppo Parkkisen käymiin keskusteluihin. Ajatuksellisesti tärkeitä ovat olleet esimerkiksi filosofit Seneca, Martin Heidegger, Quentin Meillassoux ja runoilija Eeva-Liisa Manner. Nämä keskustelut ovat luoneet yhteistyön lähtökohdan ja jatkaneet aiemmissa töissäni käsittelemiä taidefilosofisia ja poliittisia teemoja.

Näihin teemoihin ja keskusteluihin liittyen syntyi meillä Sepon kanssa ajatus järjestää Tanssiva Meteoriitti tapahtumaan liittyvät Art- matters keskustelut.

Filosofi Quentin Meillassoux lainaa vuonna 2006 ilmestyneessä kirjassaan Äärellisyyden jälkeen Francis Wolffia:” Kaikki on sisäpuolella, koska jotta voitaisiin ajatella yhtään mitään, täytyy voida olla siitä tietoinen. Siitä täytyy siis voida puhua. Näin me joudumme vangiksi kielen tai tietoisuuden sisään, voimatta päästä niiden ulkopuolelle. Sikäli niillä ei ole ulkopuolta. Toisaalta ne suuntautuvat pelkästään ulkopuolelle. ne ovat jopa ikkuna maailmaan, koska tietoisuus on aina tietoisuutta jostakin. Puhe on aina puhetta jostakin. Se että on tietoinen puusta, tarkoittaa että on tietoinen puusta itsestään eikä puun ideasta. Puusta puhuminen ei tarkoita sitä, että sanoo pelkän sanan vaan että puhuu tietystä oliosta. Siten tietoisuus ja kieli eivät sulje koko maailmaa sisäänsä, koska ne ovat kokonaisuudessaan maailman sisäisiä. Me olemme tietoisuudessa ja kielessä kuin näkymättömässä häkissä. Kaikki on ulkopuolellamme, mutta on mahdotonta päästä häkkimme ulkopuolelle.”

Meillassoux Äärellisyyden jälkeen teosta pidetään yhtenä tärkeimpänä puheenvuoroista aikamme keskustelussa luonnontieteiden, filosofian ja humanististen oppialojen välisestä suhteesta.

Maailmankaikkeus syntyi noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Maa alkoi syntyä noin 4,7miljardia vuotta ja elämä pallolla alkoi 3,5 miljardia vuotta sitten. Ihminen `homo habilis` ilmestyi paljon myöhemmin -noin 2 miljoonaa vuotta sitten.

Vuosina 2014-2017 valmistuneen Rule of Capture tanssiteostrilogian lähtökohta oli että halusin ymmärtää, hahmottaa käsittämätöntä aikaa, ylimuistoista todellisuutta. Minulla on tilallinen hahmotushäiriö eli vaikeuksia käsitellä tai muokata näönvaraista ja tilallista informaatiota. Hahmotushäiriöiden kirjo on monipuolinen. Minulla se lähinnä liittyy ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen sekä lukuihin. Rule of Capture -termi viittaa kaivoslakiin ja valtausoikeuteen liittyvään käsitteeseen ”se saa joka ehtii”. Teoksella otin omalla tavallani myös osaa keskusteluun kaivospolitiikasta ja siihen kenellä on oikeus luonnon materiaaleihin ja millä ehdoilla.

Ensimmäisessä osassa työryhmäni, joka koostui kuvaus-, ääni-, valo- ja pukusuunnittelijoista, kanssa tutkimme kiven syntyä ja sen olomuotoja. Rule of Capture trilogian alussa tuntemattomalla planeetalla puristui ja tiivistyi aikojen kuluessa rautamalmia sisältävää kivimateriaalia, joka irtautuimeteoroidiksi. Ilmakehään tultuaan se syöksyi maahan meteoriittina ja muuttui langenneeksi enkeliksi. Mytologian mukaan meteoriitti on Fallen Angel. Avuton Fallen syntyy uudelleen ja siitä kuoriutuu sensuelli yöeläin, joka päivänvalossa räpyttelee silmiään. Se muistuttaa lohikäärmettä, lepakkoa ja sudenkorentoa. Lopulta Fallen kääriytyy meteoriitin häntäänsä ja vetäytyy, syntyäkseen uudelleen Alecton hahmoon.

Alecto tarkkailee ihmisten toimia kiviplaneetta Maalla. Ihmiskunnan hybris, ylimielisyys maata, luontoa ja toisiaan kohtaan herättää Alectossa raivoa ja vihaa. Samalla hän ehkä kokee hitusen myötätuntoa onnetonta ja itsekeskeistä ihmistä kohtaan. Ehkä vain hyvin vähän, koska lopulta Alecto poistui piiskoineen ja vaunuineen. Jättääkö hän jälkeensä Pandoran lippaan elpiksen, toivon?

Rule of Capture Trilogia vaati Epilogin. Pohdin ei-olevaa, tyhjää tilaa. Paikkaa nimeltä Nothingness.

Luin Diogenesta: Pelottomuus on Jumala -Tunnottomuus on Kuolema - Hyvä on saavutettavissa - Kauhu on kestettävissä

Onko aikamme kyvytön tavoittamaan, tunnistamaan itsensä?

Sosiologi Fred Polak tutki1950-ja 60-lukujen taitteessa maailmanhistoriassa esiintyneitä kulttuurihegemonioita. Hän havaitsi, että kulttuurin nousua ja tuhoa edeltää kulttuurin itseymmärrystä kannattelevan tulevaisuusmielikuvan nousu ja tuho. Tuhon voi ennustaa tulevaisuusmielikuvien lakastumisesta ja näköalattomuudesta.

Giorgio Agamben on määritellyt aikalaisuuden lempeämmin: Aikalaisuuden määritelmä on olla yhtä aikaa omaan aikaan kiinnittynyt ja siihen pienen etäisyyden pitämistä. Liian täydellisesti omaan aikaansa uppoutunut ei pysty näkemään sitä kunnolla. Se, mitä pitäisi nähdä tarkasti on oman aikakauden hämäryys, se mikä jää pimentoon. Tästä pimeydestä on tulossa valoa meitä kohti, se vain ei ole vielä ehtinyt perille. Tuon valon näkemiseksi pitää pinnistellä -ja se on osattava suhteuttaa omaan, menneeseen ja tulevaan aikaan."

Epilogue Rotterdam päiväkirjoissa kirjoitan, että lähtökohtaisesti en pyri synteesiin, totuuksiin, päätelmiin ja päätöksiin. Ei ole alkua, keskikohtaa ja loppua. Pyrkimykseni on olla yhteydessä ympäröivään todellisuuteen, ilmaista itseäni mielekkääksi kokemallani tavalla, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Ne ovat perustarpeita, jotka toteutuessaan tuottavat hyvää elämää.

Platonin mukaan filosofia eli viisauden rakastaminen alkaa ihmettelystä, totuuksien kyseenalaistamisesta ja kysymysten esittämisestä . Tärkeämpää ovat hyvät kysymykset kuin huonot vastaukset. Sanotaan, että kysyvä ei tieltä eksy. Minä ajattelen, että myös rohkeutta on olla eksyksissä, koska silloin on pakotettu esittämään hyviä, oleellisia kysymyksiä ja jatkaa etsintää ja maailmojen ihmettelyä iloisin ja kiitollisin mielin.

Suopäivän puhe, 31.1.2020

Tieteiden talo, Helsinki

Oletko kulkenut paljain jaloin keväisellä suolla ja poiminut suuhusi edellisen kesän karpaloita?

Oletko kiivennyt rahkarämeellä kasvavaan hoikkaan mäntyyn ja laulanut sen latvasta Benjamin Brittenin laulua Tell me the truth about love: "Liebe – l´amour – amor - amoris" ?

Oletko kohdannut keskellä tietä istuvan suden. Katsonut sitä silmästä silmään ja miettinyt kumpi väistää?

Oletko katsonut vedestä täyttyneestä hiidenkirnusta peilikuvaasi ja nähnyt takanasi toisen hahmon?

Löysitkö lapsena pohjois-karjalaisen hongan juurelta Aleksanteri II aikaisen kolikon?

Nukuttiko äitisi sinut turvekankaalle, avoimen taivaan alle, mennessään puolukoita poimimaan?

Oletko seisonut mättäällä, päälläsi?

Oletko nauranut rimpinevalla riemusta, puhtaasta ilosta: minä elän?

Ovatko nämä sinun kokemuksiasi? Vai sainko houkuteltua sinut, mielikuvituksessasi, mukaan minuun kokemuksiini?

Oletko itkenyt nähdessäsi kurkien lentävän yli edessäsi avautuvan aavan, jossa turvesuolla johtavan hiekkatien reunaan on kasattu lohduttoman pitkät ja lopulliset rivit maasta revittyjä kantoja ja juurakoita. Niistä muistutat mieleesi katkelman Ture Rangstömin runosta Trädet som dör: ”...och i de isiga rymdernas hot – sträcker du risiga grenar med knot – mot himlen som ej kan skona -” ?

Neuvostoliittolainen elokuva Letjat Zuravli – Kurjet lentävät vuodelta 1957 kertoo toisesta maailmansodasta Neuvostoliitossa. Se kuvaa sodan julmuutta ja ihmisen sieluun jääviä vammoja: ”Mun outo joskus vallannut on mielle -et miehet sodast palaamattomat ei kaatunetkaan maalle hurmeiselle -vaan valkokurjiks silloin muuttuivat – Ain niiltä ajoin tuonenkurjet lentää ja ankeasti meille ääntelee – siksi lie kaiho syömmeen usein entää – silmä kun taivahalle tähyilee”.

Aloitin puheenvuoroni kymmenellä kysymyksellä, joista yhden esitin teille: oletteko te kokeneet näitä asioita? Kysymysten kokemuksista vain kaksi eivät ole omiani, mutta kun kuulin ne, elin niissä mukana. Näin suden katsovan miestäni silmästä silmään pari viikkoa sitten Raaseporissa ja tunsin pelkoa ja kunnioitusta. Näin äidin marjastamassa, pienen pojan nukkuessa määttäällä. Kiitos Ykä (Babitzin) tämän kokemuksen jakamisesta.

Minulle taiteilijan tehtävä on jakaa ja välittää kokemuksia, tuoda ne iholle ja ihon alle. Taiteilijan tehtävä on luoda uusia väyliä ajattelulle, ruopata kanavia tunteille ja avata tietä keskustelulle kärkijoukoissa -avantgarde! Itse taiteen tehtävä olkoon määrittelyistä vapaa. Omat tehtäväni taiteilijana ovat minulle kirkkaat. Puhun nyt siis omista lähtökohdistani. Tehtäväni on tehdä näkymätön näkyväksi ja toisinaan kääntää asiat ylösalaisin. Kuulostaako vaikealta? Sitä se onkin ja toisinaan se vaatii sekä sirkustaitoja että taikatemppuja. Katson avosuota, keski-pohjalaista nevaa tai ajattelen paikkoja missä en ole käynyt:Terceran soita Portugalin Azoreilla. Mieleeni tulee Salvador Dalin maalaukset. Horisontti ylhäällä jakaa maan ja taivaan. Karu maisema, tuhkainen turvesuo tulivuoren läheisyydessä. Loputon kenttä, johon piilotajunta onnostanut näkyväksi kasvottomia hahmoja, naisvartaloita joiden resistä ja sääristä avautuu lipaston laatikoita, venyviä ja sulavia taskukelloja, tuleen syttyneitä hahmoja ja palavia pensaita.

Työni on nähdä haavoissa valo ja osoittaa kauneutta säröissä. Tehtäväni on ohjata katsoja katsomaan kuuta, ei sitä osoittavaa sormeani. Sen sijaan että fatalistisesti hyväksyisimme varjot päällämme, meidän tulisi olla uteliaita ja ymmärtää mistä varjot tulevat. Työni on osoittaa kaiken moninaisuus voitoksi, jopa elinehdoksi.

Vuonna 2014 näin unessa suomaiseman. Kuuden vuoden aikana, usvainen unimaisema on tarkentunut. Syntyi Suolaulu -hanke. Opiskelin soiden ekologiaa ja ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä. Minua kiinnosti tieteelle ja taiteelle perustuva dialogi sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutus- ja keskinäisen riippuvuuden suhde. Synnymme rakastamaan ja olemaan rakastettuja, kytkeytymään toisiin ihmisiin ja jakamaan maailman ja maisemat heidän kanssaan. Minuus rakentuu dialogissa muiden kanssa. Ajattelen että myös terve suhde luonnonympäristöön perustuu pitkälti samaan dialogiin: läsnäoloon, kuuntelemiseen ja omasta itsekkästä ”egosta” luopumiseen.

Suomaisemaa katsoessa voi hetkeksi vapautua -from the bonds of our human nature- oman rajallisen ajatteluni ja ihmisenä olemisen kahleista ja tulla osaksi maisemaa ja maailmankaikkeutta.

Suolaulu -hankkeen kehyksissä olen ensembleni kanssa kiertänyt Suomen soilla (Karvasuolla, Siikanevalla, Kaitasuolla) ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tanssimassa, musisoimassa ja puhumassa soiden, hiilinielujen ja luonnon ja ylipäätään kaiken monimuotoisuuden puolesta. Työ jatkuu. Kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen esiintymään ja puhumaan.

Taidosta, taiteesta ja tieteestä

Taiteilijan puheenvuoro INAR Climat Festival, 25.5.2018

Vietin varhaislapsuuteni Valtimon kunnassa Pohjois-Karjalassa. Vanhempani olivat opettajia ja perheemme asui, ajan tavan mukaan, koulun läheisyydessä. Tämän koulupihan rajasivat itse koulurakennus sekä asuinrakennukset koulun opettajille ja heidän perheilleen. 5-vuotiaana näin unta. Lähdin pihan toiselta laidalta, kotiovelta, hiihtäen pihan halki kohti koulua. Keskellä pihaa kulki vuodenaikojen raja talven ja kesän välillä. Jätin sukset rajalle ja jatkoin kävellen kohti koulua, kesän lämmöstä ja valosta nauttien. Muistan unen edelleen kuin elokuvan, jonka on joskus nähnyt, joka on kiinnittynyt kirkkaasti muistiin ja johon usein ajatuksissaan palaa. Muistiini on piirtynyt myös toinen varhaislapsuudessa näkemäni uni. Se oli kuva: mustalla pohjalla keltainen avattu sateenvarjo. Ei muuta. Nuo kaksi unta ovat ainoat, jotka muistan lapsuudesta. Molemmat liittyvät säähän, ilmastoon ja vuodenaikojen kiertoon. Miten näitä unia voisi tulkita? Tulkintaa kehystää 5- vuotiaan tytön maailma, lapsen kyky kuvitella, kyky heittäytyä, eläytyä, kokea ja olla läsnä. Lapsena merkitykset syntyvät ja oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta. Lapsi kokeilee jääpuikon terävyyttä, miltä se maistuu ja kuinka se sulaa käden lämmöstä. Talvipakkasella, vanhempien kielloista, ja juuri siksi, oli pakko kokeilla mitä tapahtuu kun kielellä maistaa metallista mattotelinettä. Suurin osa lapsuuden muistoista liittyvät voimakkaasti vuodenaikoihin ja niihin liittyviin ilmiöihin: lumihiutaleisiin, auringon lämmittävään uimaveteen, sammakonkutuun, Ukkosukon raivoon, vedenpintaa kiitäviin leipäkiviin ja kiehtovan muotoisiin pilviin. 5-vuotiaana minulla oli myös salaisuus kellarikomerossa: lasipurkkeja, joihin olin kerännyt vanhojen tussikynien erivärisiä huopahylsyjä ja lisännyt vettä päälle. Kevään koittaessa kaivoin pihalle ojan, johon kaadoin nämä kaikki talven aikana varastoimani vesipurkit. Ajatukseni oli, että rakentamassani purossa kaikki maailman värit virtaisivat ja sekoittuisivat toisiinsa sateenkaaren lailla. Pettymys oli suuri kun vesi, purkki toisensa jälkeen, imeytyi hiekkaan. Ei värejä, ei virtaavaa vettä. Minusta ei tullut tutkijaa, vaikka edelliset lapsuuteni empiiriset kokeilut siihen viittaavatkin.

Miksi minusta tuli taiteilija, koreografi-tanssija eikä tutkija ja tieteen tekijä? - Koska en nuorenakaan osannut olla paikallani, enkä istua luennoilla sellaisia määriä kuin opiskelu olisi vaatinut. Työssäni voin yhdistää minua kiinnostavat ja innostavat asiat ja ajatukseni. Muunnan ne liikkeeksi ja visioiksi. Lähtökohtani ovat samat kuin tieteessä: ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden kriittistä ja järjestelmällistä tutkimista ja johtopäätösten tekemistä. Teen taustatyötä lukemalla, seuraamalla yhteiskunnallista keskustelua ja pyrin omaksumaan tätä tietoa omaan ajatteluuni. Määrittelen kehollani paikkaa maailmankaikkeudessa. Uskon, että kokemuksellisuuden kautta, esiintyjänä ja taiteilijana voin saada ihmiset ajattelemaan, innostumaan, kokemaan tunteita ja oivaltamisen iloa. Mielen toiminta vaatii monipuolista kehollista liikkumista ja kehon toiminta peilaa ajatteluun.

Taitojeni ylläpitämiseksi harjoitan muotoa. Muoto on tärkeä, sillä kun sen osaa riittävän hyvin, niin muoto vapauttaa mielen. Tämä liittyy sekä taiteeseen että tutkijuuteen, näin ajattelen. Pitää tuntea tieteen ja taiteen perusta. Ottaa se haltuun. Päästä irti. Ja synnyttää uutta. Sekä taiteen että tieteen tekijän tulee tehdä kenttätyötä, huoltaa instrumenttinsa, koota, jäsentää ja hänellä on oltava rohkeus: - kill your darlings - siis tappaa rakkaansa ja aloittaa alusta!

Ars longa – vita brevis. Alunperin ”Ars” tarkoitti taitoa. Lääkäri Hippokrate sen sanoi: ”Elämä on lyhyt, taito pitkä, tilaisuus pakeneva, kokeilu vaarallinen, arvostelu vaikea.” Mitä on taito? Suomen kielen sivistyssanakirjaa lainatakseni: Taito on oppimisen ja harjaantumisen avulla saavutettua taitamista, osaamista, know-how:ta. Eri ammateissa osaaminen on tiettyjen tietojen ja taitojen hallintaa, joka saavutetaan pitkäjänteisellä työllä, harjoittelulla ja muodon hallinnalla.

Taiteen sivistyssanakirja määrittelee näin: Taide on merkityksellisinä pidettäviin aistipohjaisiin elämyksiin tähtäävä luovaa toiminta ja sen tulokset vaativat työtä, taitoa, taituruutta ja muodon hallintaa. Entä tiede? Tiede on ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden kriittistä ja järjestelmällistä tutkimista. Tietojen jäsentäminen kokonaisuuksiksi vaatii kokeilua, kriittistä arviointia, tiedon kokoamista ja muodon hallintaa. Väitän että oppiminen sekä tiedon, taidon ja tieteen välittäminen ja jakaminen vaativat ennenkaikkea innostunutta mieltä. Lopulta kaikissa kolmessa: taidossa, taiteessa ja tieteessä on kyse ajattelusta. Minulle tanssi on ajattelun kehollistamista. Samoin kirjailija sanallistaa ajatuksiaan tai kuvataiteilija kuvallistaa tunteita ja tunnelmia.Taitoa on asettaa ilmiöt ja asiat eri konteksteihin. Tieteen ja taiteen ero on, että taide on vapaa olettamuksista ja totuuden pakosta. Tieto etsii totuutta, mutta taiteilija liikkuu todellisuuksien välissä. Mielestäni taiteen tulisi olla vapaa ennalta määrätyistä tavoitteista. Sekä tiede että taide tarvitsevat myös huokoista aikaa, joutenoloa. Oivallukset eivät synny kiireessä. Annan konkreettisen esimerkki siitä, miten tiede ja taide voivat vaikuttaa yhdessä: Tutkijat kehottavat vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Taiteilijat voivat herättää ihmisten huomion tähän asiaan. Pelottavat tai vaikeasti ymmärrettävät asiat eivät katoa, jos suljemme silmämme tai katsomme poispäin. Pelot ovat voitettavissa vain menemällä niitä kohti. Tässä pelon ja pimeyden käsittelyssä taiteilijat ovat mestareita. Totuuksien kyseenalaistaminen, rohkeus hypätä pimeään, syvään ja määrittelemättömään on meidän työtämme. Tai ainakin minun mielestäni tulisi olla. Taide liikuttaa, koskettaa, myötäelää, haastaa olettamukset ja konventiot. Ajattelen kuten Helene Schjerfbeck aikanaan: tärkeintä meille taiteilijoille (ja oletan myös että tutkijoille) on intensiivisyys ja intohimo suhteessa kohteeseen, oleellisen etsiminen ja rehellisyys itseään ja aihettaan kohtaan. Siksi olen täällä tänään. Uskon, että minkä voi kuvitella, voi myös toteuttaa. Alussa kerroin lapsuuteni unista ja epäonnistuneesta värivesi-kokeilusta. Epäonnistumisista oppii ja ne työntävät meitä eteenpäin. Heinäkuussa vuonna 2014 näin myös unta. Unessa katsoin maisemaa. Herättyäni kirjoitin unesta haikun:

oli suo järvi
siinä taivas ja vesi
kellertäviä

Unesta nousi unelma, ja neljän vuoden aikana, usvainen maisema on tarkentunut. Opiskelin soiden ekologiaa ja ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä. Minua kiinnosti tieteelle ja taiteelle perustuva dialogi sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutussuhde. Oppaikseni sain maan ja taivaan tutkijat Harri Vasanderin ja Timo Vesalan. Niin, minkä voi kuvitella voi myös toteuttaa: pyysin työryhmään mukaan taiteilijat Kati Outisen, jonka kanssa olin tehnyt työtä aikaisemminkin ja tiesin että suot ovat hänelle rakkaita ja Palefacen, jonka persoonallisuus ja yhteiskunnallinen kantaaottavuus kiinnostivat minua. Lisäksi suolle lähtivät tanssija Antti Seppänen sekä Saine Ensemblen jäsenet säveltäjä-muusikko Olli Kari ja tv- ja elokuvaaja Mika Tertsunen. Lähitulevaisuudessa on suunnitteilla myös suolla kuvattava tanssilyhytelokuva. Elokuvan ohjaajalle, AJ Annilalle, suomaisema on tuttu ja turvallinen. Suolaulu on myös henkilökohtainen tutkimusmatka alitajuntaani. Unestani tälle matkalle lähdin. Pohdin minkälainen on minun suoni. Suolla suurin osa tapahtumasta on jotain mitä emme näe, mutta koemme voimakkaasti. Suo tuoksuu ja turvematto tuntuu paljaille jaloille pehmeältä. Henkilökohtaisuuden jälkeen tulee yleinen. Haluanko vaikuttaa? Kyllä, omalla taiteellani haluankertoa suon tarinaa, vaikuttaa soiden suojelun edistämiseksi ja ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon levittämiseksi.

Evankeliumi Luukkaan mukaan, luku 23: Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. He eivät tiedä. Kyse on siis tiedosta ja sen välittämisestä. Ilmasto-asiat tulisi lähitulevaisuudessa kuulua osaksi kasvatusta ja opetusta niin kotona kuin koulussa. Ilmasto-uutiset olisi nostettava uutisotsikoihin ja aiheeksi politiikan, talouden, kulttuurin ja urheilun rinnalle. Omasta puolestani osa urheilu-uutisista voitaisiin korvata ilmasto-uutisilla, sillä molemmissahan on kyse kilpailusta ajan kanssa.

Olemme täällä tänään, koska meitä kiinnostaa sama aihe ja olemme huolissamme tulevaisuudesta. Olemme yhdessä, saamme voimaa, ideoita ja ajatuksia toisiltamme.Täällä, dialogi on moninainen ja rönsyilee vapaasti. Eläköön diversiteetti! Ystävät: moninaisuus on vapautta!

Miten tanssini ovat syntyneet?

Zontan piirikokous Fiskarsissa, 25.4.2015

Kirsi Kunnas sanoi 90-vuotis radiohaastattelussaan viime vuonna että kirjoittaminen on hänelle elämistä, puhetta ja olemassa olemista. Minulle tanssi on kuin Kirsille kirjoittaminen. Vuosina 1968-1998 Hgin yliopisto järjesti luentosarjan Miten kirjani ovat syntyneet, jota Turun yliopisto ja teatterikorkeakoulu jatkoivat 2000-luvulla. Wsoy on myös julkaissut kyseiset luennot. Koreografian ja kirjan syntyminen on luullakseni lähtökohtaisesti samankaltainen prosessi. Ruotsalainen Maria Rönn puolestaan kirjoittaa kirjassaan Heliga danser: ”dans är ett andligt uttrycksmedel. Dess styrka ligger i den icke-verbala kommunikationen mellan dansaren och det mysterium vi kallar Gud. Och Rönn fortsätter ”Den som inte dansar förstår inte vad som sker”

Taiteen ja tieteen tekemisen yhteydessä ja yleensä luovuudesta puhuttaessa mainitaan usein sana inspiraatio. Minulle inspiraatio merkitsee oivallusta, voimakasta sysäystä kohti tuntematonta, määrittelemätöntä. Se antaa voimaa ja työntää liikkeelle. Inspiroidun muista taiteista, ohi kiitävästä hetkestä, ajatuksesta, tunnelmasta, maisemasta, lauseesta, valosta ja varjosta, ohi kävelevien lasten keskustelusta tai kiinnostavasta artikkelista, joka kertoo meteoriiteissä säilyneistä viesteistä neljän miljardin vuoden takaa. Tanssiteoksiani taustoittamaan hankin materiaalia lukemalla, keskustelemala ja pitkillä kävelyilläni kun ajatus on vapaa assosiaatioketjuille ja luonto on läsnä, iholla. Tanssi on ajattelemista ja ajatusten kehollistamista. Koen että ympäristötaiteella ja luomallani työskentelymetodilla ja konseptilla, ympäristötanssilla, on mahdollisuus tässä ajassamme luoda eettistä maailmansuhdetta, jossa ihmisen paikka asettuu osaksi kokonaisuutta. Se on hierarkian purkamista, ihmisen aseman hyväksymistä yhtenä maailman kokonaisuuden osana. Kuuluminen yhteen kokonaisuuden kanssa vähentää ihmisenä olemisen taakkaa. Minulle työni lähtökohta on luonto ja ajatus että lopulta maailma ei ole minua tai meitä varten tai että me olisimme maailmaa varten vaan kaikki ovat olemassa, koska niin on. Maria Rönniä lainatakseni: ”Människan är beroende av allt och alla liksom allt och alla är beroende av henne. Allting i universum rör sig i sin egen rytm och alla dessa rytmer påverkar varandra. Människan rör sig liksom planeterna rör sig och ur rörelsen uppstår samma rytmiska vågor som en gång skapade universum.” Esittävä taide kuten tanssi on hetken taidetta, läsnäolon ylistystä ja ajan pysäyttämistä. Se on kohtaamista ajassa ja paikassa ja kohtaamisessa viipymistä. Ihmisen on ruumiillinen ja aistiva olento. Ihmisyys riippuu kyvystämme kuunnella olemista ja kyvystämme kohdata ihmisiä, asioita ja itsemme.

Tiedän myös että yksin en ole olemassa. Ihminen on sosiaalinen olento ja pitkälti olemassa muiden kautta ja muita varten. Luonto ei tarvitse ihmistä, eikä kaipaa mutta ihminen tarvitsee ja on riippuvainen luonnosta ja toisista ihmisistä. En minä tee taidetta itselleni, yksin ja itseni vuoksi. Taide on minulle väylä kommunikoida, keskustella ja välittää kokemuksiani ja ajatuksia ympäröivän maailman ja siellä olevaisten kanssa. Pohjimmiltaan yritän ymmärtää ja toisinaan koen kyvyn ihmetellä lahjana ihmiselle.

Teen ryhmäni Saine Ensemble kautta yhteistyötä eri taiteen alojen ammattilaisten kanssa. Periaatteena on, että Ensemblen työskentelyssä kaikki tekijät ovat mukana ideasta toteutukseen. Produktiot tehdään mahdollisimman hyvin, sitoutuneesti ja eettisesti kestävillä periaatteilla.

Tanssia, musiikkia, visuaalisia taiteita ja elokuvaa yhdistelevien teosteni aiheita ovatluonnonilmiöt ja -paikat. Tapahtumat sijoittuvat usein kulttuuriympäristöihin, johon ihmiset ja luonto ovat jättäneet jälkensä. Teemoina ovat luonnon ja ihmisen vuorovaikutus ja riippuvuussuhteet. Luonnonaiheiden ja kulttuurimaisemien inspiroimat teokset sijoittuvat erilaisiin, usein poikkeuksellisiin ympäristöihin kuten vanha kaivos (Orijärvi Rule of Capture), suoniitty (tuleva yhteistyö rap-artisti Palefacen kanssa), puulajipolku ja lähes 400 vuotta vanha tammi (monitaideteos Puut kasvavat aina ylöspäin?) tai joki saatohoitoon liityvässä teoksessani Virta. Kaikissa teoksissani dialogi syntyy taiteen, tieteen,tutkimuksen ja toteuttamisen välillä. Esitysten ja tapahtuminen tuottamisen rinnalla teokset versioidaan lyhytelokuviksi.Tanssilyhytelokuvat ovat itsenäisiä, elokuvan keinoin toteutettuja taideteoksia.

Olen Saine Ensemblen taiteellinen johtaja, tanssitaitelija, koreografi ja esiintyjä. Valmistuin tanssijaksi Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst -korkeakoulusta vuonna 1997. Toimin tanssijana ja tuottajana nykyflamencoryhmä Canelassa vuosina 2001- 2015. Tanssi- ja liikeilmaisua olen opettanut yhteisö- ja yleisötyössä sekä kouluttanut tanssi- ja teatterialan opiskelijoita, ammattilaisia sekä harrastajia eri oppilaitoksissa. Jag har bott i Fiskars bruket nästan 20 år och mina barn har vuxit här. Jag anser att det har varit den bästa omgivningen som vi med min man har kunnat ge åt våra barn. Jag är medlem i Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars och jag har frågat att berätta kort om andelslaget och bruket.

På 1960- och 70-talen lades en stor del av den industriella verksamheten ned i bruket och många flyttade härifrån. En stor del av servicen försvann och man kan säga att brukssamhället höll på att dö.

År 1987 fick bruket en ny direktör, Ingmar Lindberg. Han övertog ett bruk som var i dåligt skick med stort behov av reparationer och investeringar.

Vad som kom att hända sedan är ett fint exempel på hur det kan gå, då det finns visioner, resurser och aktiva aktörer – som samarbetar och samverkar mot ett gemensamt mål!

Med Igmar lindberg började Fiskars-bolaget arbeta för att få människor att flytta hit – att flytta hit på riktigt och ta med sig sitt arbete och sina familjer. En naturlig målgrupp blev de kreativa aktörerna, som relativt enkelt kunde flytta sin verksamhet, och de första kom hit i slutet av 80-talet.

Fiskars-bolagets resurser och goda vilja i kombination med visionen om ett levande samhälle var av avgörande betydelse för utvecklingen i bruket.

Lika betydelsefulla var förstås de aktörer som flyttade hit. De skapade innehåll, gav bruket nytt liv och bidrog till att skapa det unika samhälle som vi ser idag.

I medlet på 90-talet hade redan ett trettiotal hantverkare och konstnärer flyttat till Fiskars. År 1994 ordnade de den första utställningen, i detta utrymme, och år 1996 grundade de Andelslaget hantverkare, formgivare ochkonstnärer i Fiskars.

Andelslagets centrala och primära mål är att främja medlemmarnas möjligheter att utöva sina yrken. Andelslaget förmedlar och marknadsför medlemmarnas produkter och tjänster genom att upprätthålla gemensam butik, ONOMA Shop, och genom att arrangera utställningar.

Idag har andelslaget över 120 medlemmar, och utgör således en stor del av hela befolkningen på ca 650 personer, och bruket sjuder av liv, året runt.

Nu står sommaren för dörren och om en dryg månad öppnas andelslagets sommarutställning We love Wood(s) här i Kopparsmedjan. Osuuskunnan kesänäyttelyn avajaiset ovat toukokun lopulla ja näyttely jatkuu aina syyskuun loppuun saakka. We Love woods näyttelyn yhteyteen Saine Ensemble tuottaa kaksi monitaidetapahtumaa: Runopuu runoillan 1.6 ravintola Kuparipajassa sekä Puut kasvavat aina ylöspäin? Puulajipolulla 27.6.

I Magasinet öppnas i mitten av juni en smidesutställning, Mitt Kalevala, Makasiinissa avautuu kesäkuun puolivälissä Minun kalevalani niminen taontanäyttely. Myös tämän näyttelyn yhteydessä nähdään Saine Ensemblen tuottama tanssi- ja musiikkiteos Rule of Capture osat 1 ja 2 Fiskarsin Valimossa 30. ja 31.7.

Kansainvälistä tanssin päivää vietetään vuosittain 29.4. Sitä juhlistamaan kansainvälinen International Theatre Institute tanssikomitea pyytää Kansainvälisen tanssin päivän julistuksen joka vuosi kansainvälisesti tunnetulta tanssitaiteilijalta. Tänä vuonna sen on kirjoittanut espanjalainen flamencotanssija ja -koreografi Israel Galván. Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä Israelin kanssa kun tanssiryhmä Canelan kanssa tilasimme häneltä koreografian Espanjalaiseen teossarjaamme. Israel Galván vieraili Tampereen flamencoviikolla 2001 esiintymässä ja opettamassa. Vuonna 2002 hän vieraili Canelan kutsumana Helsingissä, piti tanssikurssin ja esiintyi Kanneltalossa. Samalla sai kantaesityksensä 4 Jinetes tanssiryhmä Canelalle. Teosta esitettiin vuosina 2002-2007, mm. Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, täällä Fiskarsissa sekä Venäjällä Arkangelissa.

Saine dance image
Saine Ensemble logo

Puhelin: +358 40 516 8705

Sähköposti: sainesaineensemble.fi

Y-tunnus: 1765474-8

2022–2023, Saine Ensemble